Nieuws

 • Erkende laboratoria voor PFAS-analyses

  03.02.2023

  De OVAM ontving de eerste erkenningsaanvragen voor analyses op PFAS in bodem, grondwater en waterbodems en is nu de erkenningsbeslissingen aan het opmaken, dewelke in werking zullen treden vanaf 1 maart 2023.

 • Infoavond: "Bentonietslib"

  30.01.2023

  Op dinsdag 28 februari 2023 organiseren Grondwijzer, Bentopur en Bouwunie Infrastructuurwerken een gratis seminarie omtrent bentonietslib.

 • Staalname van bentonietslib

  26.01.2023

  Het nieuwe OntwerpCMA MB 2023 bevat nu ook procedures voor de bemonstering van bentonietslib. Afhankelijk van de situatie is echter ook nog steeds staalname volgens andere procedures mogelijk.

 • CMA MB 2022 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad + Ontwerp MB 2023 van kracht

  20.01.2023

  Het nieuwe Ontwerp CMA MB 2023 is van kracht gegaan op 15/01/2023.

 • Grote bestanden aanleveren via Microsoft OneDrive

  12.01.2023

  Voor het uitwisselen van grote bestanden stapt Grondwijzer vzw vanaf 15/01/2023 over naar Microsoft OneDrive.

 • Tarieven 2023

  06.01.2023

  Grondwijzer vzw is er de voorgaande jaren steeds in geslaagd om de prijzen van conformverklaringen, grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten stabiel te houden, maar ziet zich verplicht tot een aanpassing van de prijzen voor 2023.

 • Bereikbaarheid gedurende de eindejaarsperiode.

  23.12.2022

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen!

 • Webinar "PFAS Staalname & Analyse"

  22.11.2022

  Woensdag 23/11/2022 – 11.00u organiseert SGS een webinar over het op dit moment meest besproken en actuele milieuonderwerp, namelijk “PFAS”.Dit webinar zal onder andere gaan over staalname en het door SGS ontwikkelde analyseconcept "PFASafe".

 • Inwerkingtreding gewijzigde CMA´s

  09.09.2022

  Op 1 september 2022 zijn een aantal nieuwe versies van het compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA) in werking getreden.

 • Bodemforum - Samenwerken aan bodemzorg: 13 oktober 2022

  14.07.2022

  Op 13 oktober 2022 van 9.30 tot 17.30 uur organiseert OVAM we voor de eerste keer het Bodemforum in Hal 5 in Leuven. Het forum richt zich op alle 'bodemzorgers' die goed bodembeheer in de praktijk willen brengen, of gewoonweg geïnteresseerd zijn in het thema bodem.