Nieuws

 • Tarieven 2023

  06.01.2023

  Grondwijzer vzw is er de voorgaande jaren steeds in geslaagd om de prijzen van conformverklaringen, grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten stabiel te houden, maar ziet zich verplicht tot een aanpassing van de prijzen voor 2023.

 • Bereikbaarheid gedurende de eindejaarsperiode.

  23.12.2022

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen!

 • Webinar "PFAS Staalname & Analyse"

  22.11.2022

  Woensdag 23/11/2022 – 11.00u organiseert SGS een webinar over het op dit moment meest besproken en actuele milieuonderwerp, namelijk “PFAS”.Dit webinar zal onder andere gaan over staalname en het door SGS ontwikkelde analyseconcept "PFASafe".

 • Inwerkingtreding gewijzigde CMA´s

  09.09.2022

  Op 1 september 2022 zijn een aantal nieuwe versies van het compendium voor de monsterneming en analyse van afvalstoffen en bodem (CMA) in werking getreden.

 • Bodemforum - Samenwerken aan bodemzorg: 13 oktober 2022

  14.07.2022

  Op 13 oktober 2022 van 9.30 tot 17.30 uur organiseert OVAM we voor de eerste keer het Bodemforum in Hal 5 in Leuven. Het forum richt zich op alle 'bodemzorgers' die goed bodembeheer in de praktijk willen brengen, of gewoonweg geïnteresseerd zijn in het thema bodem.

 • Het bouwverlof staat voor de deur, Grondwijzer blijft beschikbaar!

  01.07.2022

  Binnenkort grondverzet op het strand of toch liever lekker lui niets doen?

 • Infoavonden: "Alles over de nieuwe wetgeving verplichte sloopopvolging"

  31.05.2022

  Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe verplichtingen bij het uitvoeren van sloopwerken waarvoor de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is én waarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend vanaf 1 juli 2022.

 • Kwalitatievere technische verslagen - vormvereisten

  09.05.2022

  De erkende bodembeheerorganisaties stellen vast dat de behandeling van technische verslagen vaak bemoeilijkt wordt doordat de informatie in het rapport onvoldoende gestructureerd aangeboden wordt. Daarom gaat dit nieuwsartikel in op het aspect vormvereisten. U vindt hier een overzicht van de meest voorkomende onduidelijkheden en tips om deze in uw sjabloon te verhelpen.

 • Kwalitatievere technische verslagen - volledigheid

  09.05.2022

  De bodembeheerorganisaties stellen vast dat technische verslagen vaak onvolledig zijn. Daarom gaat dit artikel in op het aspect volledigheid. We geven u een overzicht van de meest voorkomende onvolledigheden en geven tips om deze in uw sjabloon te verhelpen.

 • Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen

  09.05.2022

  OVAM voert reeds jarenlang audits uit bij de erkende bodemsaneringsdeskundigen om de kwaliteit van het veldwerk en de rapportage op te volgen en bij te sturen waar nodig. In de loop van 2022 zullen de erkende bodembeheerorganisaties en OVAM ook starten met de uitwisseling van gegevens over de kwaliteit van technische verslagen. OVAM zal deze gegevens mee opnemen in haar periodieke rapportage naar de erkend bodemsaneringsdeskundige.