Nieuws

 • Monstername en analyse bentonietslib

  06.05.2022

  Sinds 1 april 2019 wordt bentonietslib (een mengsel van uitgegraven bodem en bentoniet dat gecreëerd wordt bij grond- en putboringen en grondwerken) beschouwd als een bodemmateriaal waarvoor de grondverzetregeling gevolgd moet worden.Tot voor kort ontbraken er echter nog officiële richtlijnen omtrent staalname en analyse.In dit artikel lichten we verschillende staalnametechnieken - waaronder het nieuwe ontwerpCMA - en de toe te passen analysemethoden toe.

 • Nieuwe richtlijn PFAS-onderzoek

  04.04.2022

  PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken heeft op 01/04/2022 zijn 2de rapport voorgelegd aan de Vlaamse regering en een bijgesteld handelingskader voor PFOS en PFAS voorgesteld.

 • Nieuwe toetsingswaarden PFOS & PFOA

  04.04.2022

  PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken heeft op 01/04/2022 zijn 2de rapport voorgelegd aan de Vlaamse Regering en een bijgesteld handelingskader voor PFOS en PFOA voorgesteld.

 • PFAS-kaartmateriaal

  01.04.2022

  Er zijn ondertussen 2 websites beschikbaar waarop PFAS-kaartmateriaal geraadpleegd kan worden in kader van het historisch onderzoek. We lichten ze even toe.

 • Techni-Mat: Ontbijtsessie: "5 x 1000 seconden voor de infra-aannemer"

  21.02.2022

  Op woensdag 9 maart 2022, neemt Grondwijzer deel aan de 1000 seconden infosessies op Techni-Mat te Kortrijk. Tijdens een stevig ontbijt kan de infra-ondernemer in 5 korte sessies van 1000 seconden ontdekken wat er te winnen valt bij het op orde stellen van het technisch beleid.

 • Wijzigingen in PFAS-parameterlijst

  23.12.2021

  OVAM heeft in haar meest recente richtlijnen voor bodemdeskundigen (uitgave december 2021) aangekondigd dat de PFAS-parameterlijst aangepast wordt.

 • Bereikbaarheid gedurende de eindejaarsperiode.

  17.12.2021

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen!

 • PFAS-verkenner op DOV

  22.11.2021

  Vorige week werd de publieke PFAS-verkenner op DOV gelanceerd.

 • Nieuwe functionaliteiten in GIPOD vanaf 1 oktober 2021

  16.09.2021

  Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken wordt volledig digitaal.

 • MATEXPO: Ontbijtsessie: "4 x 1000 seconden voor de infra-aannemer"

  20.08.2021

  Op vrijdag 10 september 2021, neemt Grondwijzer deel aan de 1000 seconden infosessies op de Matexpo-beurs te Kortrijk. Tijdens een stevig ontbijt ontdekt u in 4 korte sessies de nieuwigheden over het bodembeheer, de veiligheidsinstructies, de verplichte keuringen en een aantal innovatieve producten voor de wegenbouw. Er is ook aandacht voor de methodieken van BIM.