Home

Deel dit bericht
Deel dit bericht

Nieuw op grondwijzer

 • Erratum standaardprocedure Technisch Verslag

  01.12.2020

  In de Standaardprocedure Technisch Verslag die sinds 1 september 2020 van kracht is, zijn in hoofdstuk 4.5 "Opgeslagen hopen bodemmaterialen" 2 tabellen opgenomen waarmee het aantal te nemen stalen kan bepaald worden. Bij nazicht is gebleken dat er enkele fouten in deze tabellen zijn geslopen.OVAM heeft nu een erratum gepubliceerd waarmee deze fouten gecorrigeerd worden.

 • UPDATE 3: Toetsingskader TBT

  16.09.2020

  Tributyltin (TBT) is de verzamelnaam voor een klasse van organische tinverbindingen. Het meest bekende voorbeeld is tributyltinoxide, een biocide dat gedurende 40 jaar gebruikt werd in verf om de aangroei van algen en zeepokken op de romp van schepen te voorkomen.Hoewel het gebruik van TBT als additief in verf sinds 2008 verboden is, kan het door het langdurige en wijdverbreide gebruik nog steeds in hoge concentraties aangetroffen worden in het sediment van mariene milieus en bevaarbare waterlopen.

 • Infosessie: "Richtlijn voor Horizontal Directional Drilling | Het verwerken van bentoniet"

  09.09.2020

  Grondwijzer vzw is te gast op Techni-Mat om de bodemregelgeving voor bentoniet te komen toelichten op een infosessie.

 • Nieuwe beroepsvereniging Fedasbest vzw opgericht

  03.09.2020

  Vanuit een nood aan een representatieve vertegenwoordiging om in de dialoog met overheden en andere stakeholders hebben de in België erkende asbestlaboratoria het initiatief genomen om een beroepsvereniging, Fedasbest vzw, op te richten. Fedasbest vertegenwoordigt niet enkel de erkende asbestlaboratoria maar verenigt ook de asbestdeskundigen die het kwaliteitscharter van de federatie onderschrijven.

 • Nieuwe Code van Goede Praktijk "Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen" van start op 1 september 2020

  30.08.2020

  Vanaf 1 september 2020 wordt de nieuwe Code van Goede Praktijk "Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen" van kracht. In dit artikel kan u ontdekken wat er zal veranderen.

Abonneren op Nieuws