Nieuws

 • Reminder: Nieuw Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) van kracht

  12.04.2021

  Het nieuwe Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 december 2020 (BS 11 januari 2020) en moet sinds 15 januari 2021 toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving.

 • Nieuwe versie "Richtlijn PFAS-Onderzoek"

  10.03.2021

  Om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet te beperken en rekening te houden met het stand still principe, heeft OVAM een richtlijn PFAS-Onderzoek uitgewerkt. Deze richtlijn helpt ook om na te gaan of PFAS als verdachte stoffen zijn te beschouwen in kader van grondverzet.Gezien de evolutie in het wetenschappelijk onderzoek over PFAS werd deze richtlijn op 05/03/2021 bijgestuurd door OVAM.

 • Grondwijzerapplicatie tijdelijk niet bruikbaar op 09/02/2021 - 19u00 tot 23u00

  08.02.2021

  Op dinsdagavond 9 februari 2021 om 19u00 plant Grondwijzer opnieuw een update van haar online applicatie in. Onze site zal daarom tijdelijk niet bruikbaar zijn tussen circa 19u00 en 23u00. Gelieve hiermee rekening te houden bij het aanvragen van uw grondverzetdocumenten.

 • Grondwijzerapplicatie tijdelijk niet bruikbaar op 20/01/2021 - 19u00 tot 23u00

  13.01.2021

  Op woensdagavond 20 januari 2021 om 19u00 plant Grondwijzer een update van haar online applicatie in. Onze site zal daarom tijdelijk niet bruikbaar zijn tussen circa 19u00 en 23u00. Gelieve hiermee rekening te houden bij het aanvragen van uw grondverzetdocumenten.

 • Registratie kleine grondwerken in vernieuwde GIPOD

  08.01.2021

  Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwde GIPOD. Op 21 januari 2021 gaat de eerste versie in productie en wordt de huidige webtoepassing vervangen door een gloednieuwe. GIPOD wijst erop dat ook kleine grondwerken via de applicatie zullen moeten geregistreerd worden.

 • Bereikbaarheid gedurende de eindejaarsperiode.

  16.12.2020

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen!

 • Erratum standaardprocedure Technisch Verslag

  01.12.2020

  In de Standaardprocedure Technisch Verslag die sinds 1 september 2020 van kracht is, zijn in hoofdstuk 4.5 "Opgeslagen hopen bodemmaterialen" 2 tabellen opgenomen waarmee het aantal te nemen stalen kan bepaald worden. Bij nazicht is gebleken dat er enkele fouten in deze tabellen zijn geslopen.OVAM heeft nu een erratum gepubliceerd waarmee deze fouten gecorrigeerd worden.

 • UPDATE 3: Toetsingskader TBT

  16.09.2020

  Tributyltin (TBT) is de verzamelnaam voor een klasse van organische tinverbindingen. Het meest bekende voorbeeld is tributyltinoxide, een biocide dat gedurende 40 jaar gebruikt werd in verf om de aangroei van algen en zeepokken op de romp van schepen te voorkomen.Hoewel het gebruik van TBT als additief in verf sinds 2008 verboden is, kan het door het langdurige en wijdverbreide gebruik nog steeds in hoge concentraties aangetroffen worden in het sediment van mariene milieus en bevaarbare waterlopen.

 • Infosessie: "Richtlijn voor Horizontal Directional Drilling | Het verwerken van bentoniet"

  09.09.2020

  Grondwijzer vzw is te gast op Techni-Mat om de bodemregelgeving voor bentoniet te komen toelichten op een infosessie.

 • Nieuwe beroepsvereniging Fedasbest vzw opgericht

  03.09.2020

  Vanuit een nood aan een representatieve vertegenwoordiging om in de dialoog met overheden en andere stakeholders hebben de in België erkende asbestlaboratoria het initiatief genomen om een beroepsvereniging, Fedasbest vzw, op te richten. Fedasbest vertegenwoordigt niet enkel de erkende asbestlaboratoria maar verenigt ook de asbestdeskundigen die het kwaliteitscharter van de federatie onderschrijven.