Verklarende suffixtabel n.a.v. het THK

10.10.2023

Het Tijdelijk HandelingsKader (THK) voor PFAS-houdende bodemmaterialen legt een andere toetsingsmethodiek op dan tot op heden in VLAREBO Quinque werd toegepast. Hierdoor kunnen de hergebruiksmogelijkheden volgens het THK niet correct uitgedrukt worden met behulp van de driedelige code en is een aanpassing van de code noodzakelijk.

De erkende bodembeheerorganisaties, VEB, VOBAS en OVAM werkten samen een suffix uit dat aan de driedelige code zal toegevoegd worden. Met behulp van dit suffix krijgt men snel zicht op de specifieke hergebruiksmogelijkheden van PFAS-houdende bodemmaterialen volgens het THK.

Dit suffix zal achter de driedelige code gevoegd worden en verduidelijkt voor hergebruik als bodem (X) en voor hergebruik als bouwkundig bodemgebruik / vormvast product (Z) of een toepassing boven of onder water en in waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III al dan niet mogelijk is.

Opgelet:

De toetsing van de PFAS-concentraties en de hergebruiksmogelijkheden worden niet enkel door middel van het suffix weergegeven, de gemeten concentraties hebben tegelijkertijd ook een effect op de bestaande driedelige code. Enkele voorbeelden:

  • Het SAP-analysepakket wijst op een code 211, PFAS ligt boven de RapportageGrens, maar onder de ToetsingsWaarde Vrij Gebruik en er werden nog geen uitloogproeven voor PFAS uitgevoerd: de partij krijgt een code 211b
  • Het SAP-analysepakket wijst op een code 999, maar PFAS ligt onder de rapportagegrens: de partij krijgt een code 999a
  • Het SAP-analysepakket wijst op een code 211, PFAS overschrijdt de ToetsingsWaarde Vrij gebruik, maar blijft onder de maximale toetsingswaarde saneringsnorm en de uitloging voor PFAS ligt boven de toetsingswaarden grondwater: de partij krijgt een code 9y9f

 

Een verklaring van de verschillende suffixen en de hergebruiksmogelijkheden kan u in bijlage bij dit artikel terugvinden.

 

Bijlage(n): 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht