Tarieven 2024

25.01.2024

Grondwijzer vzw is er lange tijd steeds in geslaagd om de prijzen van conformverklaringen, grondverzettoelatingen en bodembeheerrapporten stabiel te houden, maar ziet zich verplicht tot een aanpassing van de prijzen voor 2024.

Door stijgende kosten zijn we genoodzaakt om dit jaar onze prijzen bij te stellen en een indexatie van 5% door te voeren.

Ook de lidgelden en aansluitingskosten voor TOP´s, CGR´s en CSV´s worden aangepast.

Deze prijsaanpassing moet ons in staat stellen om u eenzelfde kwaliteitsvolle en snelle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden en maakt verdere investeringen in o.a. onze online applicatie mogelijk.

Onze nieuwe tarievenlijst kan HIER teruggevonden worden en geldt voor alle documenten (conformverklaring, grondverzettoelating, etc...) die vanaf 29/01/2024 aangevraagd worden en voor alle lidgelden die vanaf januari hernieuwd worden.

Voor meer vragen kan u ons steeds contacteren op het nummer 03 545 87 58 of op het emailadres grondwijzer@grondwijzer.be.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht