Wat is een conformverklaring

Grondwijzer vzw kijkt het technisch verslag na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid.

Als het technisch verslag voldoet aan de gestelde eisen, levert Grondwijzer vzw een conformverklaring af.

De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen  en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de uit te graven, te baggeren of te ruimen bodemmaterialen.

Deel dit bericht
Deel dit bericht