Wat is de driedelige code

De milieuhygiënische kwaliteit en de bijhorende hergebruiksmogelijkheden van uit te graven, te baggeren of te ruimen bodemmaterialen worden in het technisch verslag en op de conform verklaring vastgelegd in een driedelige code. Deze code bepaalt onder welke voorwaarden de bodemmaterialen mogen worden toegepast.

Schema driedelige code

Deel dit bericht
Deel dit bericht