Wanneer is een technisch verslag verplicht

Het uit te graven volume én de aard van de (nog) uit te graven of (nog) te baggeren/ruimen bodemmaterialen bepalen of er een technisch verslag moet worden opgesteld.

Bij uitgraving van een niet-verdachte grond is de opmaak van een technisch verslag verplicht van zodra de totale graaf-, bagger- of ruimingswerken meer dan 250 m³ bedragen. Voor kleinere werken is dit niet verplicht.

Bij uitgraving van een verdachte grond is de opmaak van een technisch verslag in principe steeds verplicht.

Er zijn echter enkele bijzondere situaties, waarbij de opmaak van een technisch verslag alsnog niet vereist is:

1) Uitgraving van een verdachte grond, minder dan 250m³ waarbij de uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodemmaterialen toegepast worden binnen de kadastrale werkzone volgens de code van goede praktijk inzake het gebruik van uitgegraven, gebagerde of geruimde bodemmaterialen binnen een kadastrale werkzone.

2) Bodemmaterialen die worden uitgegraven in het kader van een bodemsanering en hergebruikt wordt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject.

3) De uitgegraven bodemmaterialen worden hergebruikt binnen een zone voor gebruik ter plaatse volgens de code van goede praktijk.

4) Transport van de uitgegraven, gebaggerde of geruimde bodemmaterialen naar een tussentijdse opslagplaats of een grondreinigingscentrum

 

 

Deel dit bericht
Deel dit bericht