Nieuwe kaartlagen in functie van de delfstoffentoets beschikbaar in DOV

08.03.2023

Ter ondersteuning van de delfstoffentoets bij grondverzet is reeds enige tijd het model ‘primaire delfstoffen’ beschikbaar in de Virtuele Boring, Recent werden ook verscheidene kaartlagen toegevoegd om het delfstoffenvoorkomen nog beter ruimtelijk te kaderen

Met behulp van de Virtuele Boring kon reeds op elke locatie de mogelijke aanwezigheid van delfstoffen gevisualiseerd worden op basis van het geologisch 3D model G3Dv3.1. Recent werden ook verscheidene kaartlagen toegevoegd om het delfstoffenvoorkomen nog beter ruimtelijk te kaderen. Deze kaartlagen zijn te vinden onder ‘Delfstoffen’ en vervolgens ‘Primaire delfstoffen – ondiep voorkomen’ en ‘Ontginningen’ met daaronder ‘Ontginningen per delfstoftype’.

De kaartlagen onder ‘Primaire delfstoffen – ondiep voorkomen’ tonen voor alle geologische eenheden die vandaag of in het verleden als delfstoffen werden ontgonnen het ondiep voorkomen van de eenheden, tot 50 meter onder maaiveld. De kaarten zijn onderverdeeld per hoofdlithologie van de delfstof (klei, kwartszand, grind, etc.) De kleuren van de kaart variëren van blauw (maaiveld) tot rood (-50 m MV).

De kaartlagen ‘Ontginningen per delfstoftype’ tonen de ontginningsgebieden in Vlaanderen onderverdeeld per delfstoftype, weergegeven als gele vlakken. Deze kaart geeft inzicht in de locaties waar effectief ontginning plaatsvindt en waar de delfstof dus een goede kwaliteit heeft.

Door beide kaarten te combineren verkrijgt men een duidelijk beeld van het voorkomen van delfstoffen in Vlaanderen.

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht