Lagere kost voor kleine KLIP planaanvragen

07.11.2017

Vanaf 1 januari 2018 betalen aannemers een verlaagde retributie voor kleine planaanvragen. Daarover heeft de Vlaamse regering zich positief uitgesproken. Bouwunie is tevreden dat de regering zo ingaat op haar vraag naar een verlaagde retributie voor kleinere werken.

Iedereen die grondwerken wil uitvoeren, is wettelijk verplicht om plannen van de ondergrond op te vragen bij beheerders van kabels of leidingen in de nabijheid. Sinds begin 2016 gebeurt de planaanvraag en de afhandeling daarvan online via het KLIP. De kostprijs voor de planaanvrager bedraagt 10 euro per aanvraag. Ongeacht of het om een kleine putopening dan wel om een groot werk gaat.

Bouwunie kaartte deze problematiek aan en vroeg om een diversifiëring van de tarieven. De Vlaamse regering gaat daar nu op in. De retributie zal vanaf januari 5 euro bedragen als de planaanvraagzone niet groter is dan 200 m². Voor grotere planaanvraagzones blijft het te betalen bedrag behouden op 10 euro.

Het besluit over de diversificatie van het KLIP werd - na advies van de Raad van State - nu definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Als alles goed gaat kan de nieuwe prijszetting op 1 januari 2018 in werking treden.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht