Deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid nadert snel!

25.09.2017

Bent u als erkend bodemsaneringsdeskundige al in het bezit van een getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1 of module 2?

Handtekeningsbevoegdheid

Het VLAREL bepaalt in een overgangsmaatregel dat personen met een vroegere VLAREBO-handtekeningsbevoegdheid van rechtswege uiterlijk tot 31 december 2017 deze individuele handtekeningsbevoegdheid kunnen behouden. Na die datum zullen zij niet meer beschikken over de bevoegdheid tot het (mede)tekenen van rapporten. Let er als erkend bodemsaneringsdeskundige op dat de verslagen en rapporten die u in het kader van uw taken opstelt, steeds moeten ondertekend zijn door minstens één persoon die beschikt over de individuele handtekeningsbevoegdheid. Het verval van de individuele handtekeningsbevoegdheid op het einde van dit jaar heeft met andere woorden gevolgen naar de gebruiksmogelijkheden van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige.

Aanvullende opleiding

Indien u momenteel nog beschikt over de VLAREBO-handtekeningsbevoegdheid en nog niet in het bezit bent van een getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, module 1 of module 2, dan is het hoog tijd om een opleiding ‘Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen’ te volgen. De twee erkende opleidingscentra, namelijk VEB en UGain, organiseren beide in het najaar nog een cyclus van de module 1.

Meer info over de opleiding bij

Opgelet, het verlenen van de handtekeningsbevoegdheid gebeurt niet automatisch

Overeenkomstig het VLAREL wordt de handtekeningsbevoegdheid verleend op aanvraag. U kan deze aanvraag per e-mail overmaken via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be met een kopie van het getuigschrift in bijlage. Heeft u recent of in het verleden een opleiding module 1 of module 2 gevolgd, vergeet dan niet de handtekeningsbevoegdheid aan te vragen uiterlijk op 31 december 2017. U ontvangt dan van de OVAM een brief waarmee de handtekeningsbevoegdheid verleend wordt.

U kan als bodemsaneringsdeskundige via de meest recente technische fiche die u bezorgd werd, nagaan wie er binnen uw bedrijf reeds beschikt over de handtekeningsbevoegdheid. Als er bij het item Modules bij de persoon een kruisje staat in de kolom getuigschrift, dan is voor deze persoon de handtekeningsbevoegdheid voor de betreffende module in orde.

 

Bron: http://www.ovam.be/deadline-voor-het-behoud-van-de-handtekeningsbevoegdheid-nadert-snel

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht