Richtlijn en Codes van Goede Praktijk n.a.v. het Tijdelijk Handelingskader

08.11.2023

In het “Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen” worden een aantal nieuwe evaluaties en analyses geïntroduceerd. Hoe deze moeten uitgevoerd worden, staat beschreven in een Richtlijn en 2 Codes van Goede Praktijk. De vermoedelijk definitieve versies van deze documenten werden ondertussen op de website van OVAM gepubliceerd.


  • Code van Goede Praktijk “Uitvoering van een uitlogingstest ter bepaling van de uitloogbaarheid van PFAS uit bodem en bodemmaterialen”
  • Code van Goede Praktijk “Opmaak kwaliteitstoets bij vrij gebruik van PFAS-houdend bodemmateriaal in een waterwingebied en bij onderwatertoepassingen”
  • De Richtlijn “Bepaling gemiddelde grondwaterconcentratie PFAS in de kadastrale werkzone”

 

U kan de vermoedelijk definitieve documenten terugvinden op volgende website van OVAM:

Hoe ga ik om met PFAS bij grondverzet? (vlaanderen.be)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht